Povraćaj lozinke Kabineta za klijente

Ukoliko ste zaboravili svoju lozinku za Kabinet za klijente, morate pažljivo popuniti obrazac koji se nalazi ispod. Za dobijanje nove lozinke, molimo Vas da unesete login, telefonsku lozinku i adresu e-pošte na koju će nova lozinka Kabineta za klijente biti poslata.

Pismo sadrži poverljive informacije, pa preporučujemo da ga čuvate na sigurnom mestu i da ga ne prosleđujete trećim licima.